#author("2017-07-02T18:42:37+09:00","","")
*ドイツ [#f59da24d]


-[[Berlin:http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin]] - [[ベルリン:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3]]
-Hamburg - [[ハンブルク:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF]]
-Munich - [[ミュンヘン:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%B3%E3%83%98%E3%83%B3]]
-Cologne - [[ケルン:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%AB%E3%83%B3]]
-Frankfurt - [[フランクフルト:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%95%E3%83%AB%E3%83%88]]
-Essen - [[エッセン:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%B3]]
-Dortmund - [[ドルトムント:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A0%E3%83%B3%E3%83%88]]
-Stuttgart - [[シュトゥッツガルト:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%88%E3%82%A5%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%83%88]]
-Dusseldorf - [[デュッセルドルフ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%AB%E3%83%95]]
-Bremen - [[ブレーメン:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3]]
-Hanover - [[ハノーファー:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC]]
-Duisburg - [[ドュースブルク:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF]]
-Leipzig - [[ライプツィヒ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%97%E3%83%84%E3%82%A3%E3%83%92]]
-Nuremberg - [[ニュルンベルク:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%AB%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AF]] ※BtSで削除
-Dresden - [[ドレスデン:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%87%E3%83%B3]]
-Bonn - [[ボン:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%B3]]
-Bochum - [[ボーフム:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%A0]]
-Magdeburg - [[マクデブルク:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%87%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF]] ※BtSで削除
-Bielefeld - [[ビーレフェルト:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%88]]
-Mannheim - [[マンハイム:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%A0]] ※BtSで削除
-Karlsruhe - [[カールスルーエ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%A8]]
-Gelsenkirchen - [[ゲルゼンキルヘン:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%83%AB%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%98%E3%83%B3]]
-Wiesbaden - [[ヴィースバーデン:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3]]
-Munster - [[ミュンスター:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC]]
-Rostock - [[ロストック:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%83%E3%82%AF]]
-Augsburg - [[アウクスブルク:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF]]※BtSで削除
-Chemnitz - [[ケムニッツ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%A0%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%84]]
-Aachen/Aix-la-Chapelle - [[アーヘン:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%98%E3%83%B3]]/エクスラシャペル ※BtSで削除
-Braunschweig/Brunswik - [[ブラウンシュヴァイク:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%AF]]/ブランズウィック
-Halle - [[ハレ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%AC]]
-[[Monchengladbach:http://en.wikipedia.org/wiki/Monchengladbach]] - [[モンヘングラントバッハ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%92%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%8F]]
-Kiel - [[キール:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%AB_(%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84)]]
-Wuppertal - [[ヴッパータール:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%83%83%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AB]]
-Lubeck - [[リューベック:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%83%E3%82%AF]] ※BtSで削除
-Freiburg - [[フライブルク:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF]]
-Hagen - [[ハーゲン:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%B3]]
-Erfurt - [[エルフルト:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%AB%E3%83%88]]
-Heidelberg - [[ハイデルベルク:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AF]] ※BtSで削除
-Kassel - [[カッセル:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%AB_(%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84)]]
-Mainz - [[マインツ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%84]] ※BtSで削除
-Oberhausen - [[オーバーハウゼン:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%BC%E3%83%B3]]
-Hamm - [[ハム:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%A0_(%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84)]]
-Saarbrucken - [[ザールブリュッケン:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%B3]]
-Krefeld - [[クレフェルト:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%88]]
-Potsdam - [[ポツダム:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%84%E3%83%80%E3%83%A0]]
-Solingen - [[ゾリンゲン:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%83%B3]]
-Osnabruck - [[オスナブリュック:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%83%8A%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%83%E3%82%AF]]
-Ludwigshafen - [[ルートヴィヒスハーフェン:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%92%E3%82%B9%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3]]
-Leverkusen - [[レフェルクーゼン:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%82%BC%E3%83%B3]]
-Oldenburg - [[オルデンブルク:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF]]
-[[Neuss:http://en.wikipedia.org/wiki/Neuss]] - ノイス
-Mulheim - [[ミュールハイム:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB]]
-Darmstadt - [[ダルムシュタット:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%88]]
-Herne - [[ヘルネ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%8D]]
-Wurzburg - [[ヴュルツブルク:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%83%A5%E3%83%AB%E3%83%84%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF]]
-Regensburg - [[レーゲンスブルク:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF]] ※BtSで削除
-Recklinghausen - [[レックリンクハウゼン:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%BC%E3%83%B3]]
-Gottingen - [[ゲッティンゲン:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%83%83%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%83%B3]]
-Wolfsburg - [[ヴォルフスブルク:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF]]
-Ulm - [[ウルム:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%A0]] ※BtSで削除
-Koblenz - [[コブレンツ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%84]]
-Hildesheim - [[ヒルデスハイム:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%B9%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%A0]]
-Erlangen - [[エルランゲン:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%83%B3]]
-Trier - [[トリーア:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%A2]] ※BtSで削除

*コメント [#cf2b028b]
#pcomment(reply)トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS